BULUT SERVİS AVANTAJLARI

Bulut Bilişim Teknolojisi, donanım ve yazılım kaynaklarının paylaşımlı olarak kullanılması anlamına gelmektedir.

  Hızlı olabilmenin önemli bir şartı da esnek yapıda olabilmektir. Bulut Teknolojileri esnek davranabilme özellikleri sayesinde firmalara sundukları ihtiyaç durumunda kapasitenin arttırılması ya da azaltılması imkanı, şahıs ve firmaları ciddi bir ek maliyetten kurtarmaktadır. Bulut Bilişim Sistemleri’nde ödemenin kullanılan kaynaklarla orantılı olması sayesinde ekstra maliyet oluşmaz. Donanım ve yazılım kaynaklarının ortak olarak kullanılmasından dolayı sistem maliyetleri düşüktür. Firmaların yazılım güncellemeleri ile uğraşması vakit ve iş gücü kaybetmelerine neden olmaktadır. Bunun yanında yazılım güncellemeleri firmalara ek bir maliyet getirir. Bulut Bilişim Teknolojisi ile bu yüklerin tedarikçi firmalar tarafından karşılanması, firmaları bu maliyetten ciddi oranda kurtarır. Bulut altyapısının kullanılması büyük firmaların kar marjını, küçük firmaların rekabet avantajını arttırması ve sektöre girecek yeni girişimcilerin önündeki engelleri azaltması sebebiyle çok önemlidir. Bulut Bilişim sistemleri rekabet ortamını oluşturacak girişimlerin önündeki en büyük engellerden biri olan sermaye miktarını azaltmasıyla rekabet ortamına hareketlilik sağlar. Bilgi çağının en büyük problemi olan güvenlik firmalar için önemli bir sorunudur. Firmalar sadece kullandıkları sistemleri daha güvenli yapmak için çok sayıda güvenlik uzmanı çalıştırmak zorundadır. Kişisel bazda düşünüldüğünde de her yıl sıklıkla yaşanan hırsızlık, bilgisayar ve disk bozulması gibi sebepler ile bilgisayarlardaki bilgi yığınları yok olabilmektedir. Kullanıcıların, kişisel bilgisayarları yerine bilgilerini bulut sistemlerinde depolama yolunu seçmeleri durumunda hem bu bilgilere her zaman ulaşabilmeleri hem de çalışmalarına daha güvenilir bir şekilde devam etmeleri olasıdır. Bulut; bilişim kullanıcılarına, internet erişiminin olması şartı ile  istenilen her yerden ve tercih edilen tüm zaman aralıklarında çalışmayı mümkün kılar. Bulut Bilişim sistemlerinin kullanılması ile %60’a kadar sağlanan enerji tasarrufu ile çevreye büyük bir katkı sağlanmaktadır. Ayrıca %35 civarında daha az bir karbon salımının gerçekleşmesi, hava kirliliğinin önlenmesine büyük bir katkı sağlamaktadır.

Cloud Sunucu Sistemleri

Equinix IL1 ve Equinix IS2 İstanbul Avrupa ve Asya kıtalarında bulunan sunucularımız üzerinden sağlanmaktadır. Network sistemleri, Sunucu sistemleri, Storage sistemleri tamamen firmamıza aittir.