Hizmet Olarak Altyapı

Hizmet Olarak Altyapı veya IaaS, işletmelerin; bu internet altyapılarını satın alma ve yönetme gereği duymadan; depolama alanı, sunucular ve bağlantılar gibi çok önemli web mimarilerine erişebilmesini sağlar. Bulut Bilişim’in en temel hizmetidir. IaaS’nin ölçeği, isteğe bağlı şekilde hızla arttırılabilir ve azaltılabilir. Donanım satın almak yerine, kullanıcılar gereksinimlerine göre Hizmet Olarak Sunulan Altyapı için ödeme yapar. Kuruluşlar bir hizmet sağlayıcının altyapısında kendi platformlarını ve uygulamalarını kullanır. Her kaynak ayrı bir hizmet bileşeni olarak sunulur, bu sayede yalnızca ihtiyacınız olanı, size gereken süre için kiralayabilirsiniz. IaaS ile sanal sunucu oluşturulup kullanıcılara bulut sunucu hizmeti sunulmaktadır.